Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, XVI tydzień zwykły

27-07-2023

Mt 13, 10-17
Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach?

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?»

On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:

„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus wyjaśnia swoim uczniom cel posługiwania się przypowieściami. „Mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani rozumieją”. Słowa te nawiązują do przepowiedni Izajasza. Jezus zdaje sobie sprawę, że Jego przepowiadanie będzie często odrzucane, podobnie jak odrzucano ostrzeżenia wspomnianego proroka. Bóg chce do nas dotrzeć poprzez pryzmat rzeczy tego świata oraz przez sprawy naszego dnia powszedniego. Część osób, do których skierowane jest orędzie o Królestwie ukrytym w przypowieściach, nie będzie chciało go przyjąć z powodu dobrowolnej zatwardziałości serca. A gdy serce jest takie, to i oczy, choć fizycznie widzą, pozostają dotknięte duchową ślepotą. Podobnie rzecz ma się i ze zmysłem słuchu. A przecież oczyszczone zmysły mogłyby stać się otwartymi bramami dla orędzia Jezusa.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.