Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, XX tydzień zwykły

16-08-2022

Mt 19, 23-30
Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».

Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».

Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszego fragmentu, w którym Jezus spotkał się z bogatym młodzieńcem. Ów człowiek miał pewien plan na swoje życie. Według niego Chrystus potrzebny był jedynie do potwierdzenia mu jego wspaniałości, ewentualnie do tego, by wskazać na jakieś drobiazgi, które należałoby zmienić. Ten absurdalny sposób patrzenia na rzeczywistość życia duchowego nie jest jednak obcy i samym Apostołom. I oni uważają, że można się zbawić samemu. Jezus pragnie zmienić ich myślenie. „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”. Opuścić wszystko i pójść za Jezusem może jedynie ten, kto gorąco w Niego wierzy. Kto jest przekonany, że Bóg zadba i o teraźniejsze potrzeby, i o życie wieczne. Pytanie Piotra jest właśnie wyrazem tej ufności. Kieruje je do Mistrza, któremu poświęcił całe swoje życie. I Jezus odpowiada mu z całą mocą, zapowiadając otrzymanie tego, czego się spodziewał i więcej jeszcze!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.