Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, XXI tydzień zwykły

23-08-2022

Mt 23, 23-26
Biada obłudnikom

Jezus przemówił tymi słowami:

«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Brak spójności między wnętrzem człowieka a zewnętrznymi postawami czy też kreowanym obrazem siebie wprowadza zamieszanie i niepokój w jego życie. Traci on wiele energii na to, by dobrze wypaść, być poprawnym, ułożonym, nienagannym wobec prawa, by przypadkiem nie ujawnić prawdy swojego serca. Tej trudnej prawdy, którą jest naznaczone serce każdego z nas. Jednak troszcząc się tylko o to, co zewnętrzne, człowiek może łatwo zgubić siebie, swoją tożsamość.
Jezus wzywa do tego, by uchwycić w życiu to, co najważniejsze, co pierwsze. Właściwie ukierunkować trud swojej pracy, energię życia, tak by było ono radosne i owocne. A pierwsza ma być miłosierna miłość, wiara oraz troska o czystość serca, o formację wnętrza. Kiedy zatroszczę się o swoje wnętrze, wówczas to, co zewnętrzne w moim życiu, będzie czyste – moje czyny, postawy, słowa.
Ludzie nieautentyczni, niespójni, są wielkim ciężarem dla innych, ale przede wszystkim dla samych siebie.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.