Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

XIX Niedziela zwykła B

08-08-2021

J 6, 41-51
Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Wydaje się, że postawa Żydów z dzisiejszej Ewangelii to postawa ludzi, którzy własnym rozumem i inteligencją próbują zrozumieć Boże zamysły i Boże słowa. Dlatego też koncentrują się na intelektualnych spekulacjach dotyczących pochodzenia Jezusa, widząc w Jego zapewnieniach brak logiki i niespójność. Tymczasem Jezus próbuje zwrócić ich uwagę na fakt, że starają się dokonać rzeczy niemożliwej. „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” – napomina Jezus Żydów. Jest w tym napomnieniu próba przejścia na poziom wiary opartej na prostym fakcie, że Bóg jest Kimś, kto nas przekracza. Nie byłby Bogiem, gdyby wszystkie Jego dzieła mogły być przez nas ogarnięte za pomocą prostego rozumowania. Jest to ogromną tajemnicą, że Jezus pozostał z nami w swoim Ciele i w swojej Krwi. Jest to dla nas tajemnicą, w jaki sposób dokonuje się przeistoczenie. Dlatego tylko ten, kto WIERZY w Jezusa i w ten sposób przyjmuje Jego słowa, ma życie wieczne!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.