Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

XVI Niedziela zwykła B

18-07-2021

Mk 6, 30-34
Jezus lituje się nad tłumem

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

W poprzednią niedzielę byliśmy świadkami, jak Jezus rozesłał po dwóch swoich uczniów. Jaka była ich misja? „Oni wzywali do nawrócenia, wyrzucali wiele złych duchów, wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”. Dziś po skończonej misji widzimy apostołów opowiadających, co zdziałali i czego nauczali. Może ich entuzjazm był tak wielki, że byliby gotowi na dalszą misję. Jednak Jezus proponuje im coś innego. „Odpocznijcie nieco”. Jezus i nas pragnie poprowadzić na miejsca pustynne albo nad wody, gdzie możemy odpocząć, by orzeźwić nasze dusze. W czasie wakacyjnym i urlopowym Kościół zachęca nas do dobrego odpoczynku. Na pewno można znaleźć różne źródła, które spowodują odnowę naszych sił duchowych i fizycznych. Ale pamiętajmy, że przede wszystkim nasze dusze potrzebują orzeźwienia. Bóg przedstawiony w Księdze Rodzaju odpoczął dopiero, gdy stworzył człowieka. A św. Ambroży wyraża to w następujący sposób: „Bóg odpoczął we wnętrzu człowieka”. Skoro tak odpoczywa Bóg, my odpocznijmy w Nim.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.