Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

XVII Niedziela zwykła A

30-07-2023

Mt 13, 44-52
Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

W dzisiejszej Ewangelii Królestwo niebieskie jawi się nam jako skarb ukryty w doczesnej rzeczywistości. Królestwo może ofiarować taką radość, jakiej doświadcza ewangeliczny odkrywca skarbu zakopanego w roli. „Wielka to radość i jakby odkrycie skarbu, gdy dusza stara się podobać Bogu w ukryciu” – pisze św. Jan od Krzyża.
Wzorem żarliwości i pasji, z jaką powinniśmy pragnąć Królestwa Bożego, może stać się dla nas kupiec poszukujący pięknych pereł. Co jest prawdziwym bogactwem Jezusowego Królestwa przeznaczonego dla ubogich w duchu? Jego nauka, Dobra Nowina. „Nabywajcie moją naukę, nie srebro; raczej wiedzę niż złoto najczystsze, bo mądrość cenniejsza jest od pereł i żaden klejnot nie jest jej równy” (Prz 8, 10n).
Zaproszenie Jezusa skierowane jest do wszystkich słuchających. Podobnie jak sieć zarzucona w morze zagarnia ryby wszelkiego rodzaju, tak Jezus poprzez swoich uczniów zarzuci sieć Dobrej Nowiny o Królestwie na wszystkich ludzi.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.