Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

XX Niedziela Zwykła B

18-08-2018

J 6, 51-58
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem

Jezus powiedział do Żydów:

«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus zapowiada, że kto nie będzie spożywał Jego Ciała i pił Jego Krwi, ten nie będzie miał życia w sobie. W innym miejscu Ewangelii nasz Zbawiciel mówi o trwaniu w Nim w taki sposób, jak gałązki wszczepione w winny krzew. To wszczepienie dokonuje się w sakramencie chrztu. Ale trwanie w Nim zapewnia nam spożywanie prawdziwego pokarmu i napoju, którymi są Jego Ciało i Krew. Żydzi, sprzeczający się między sobą w dzisiejszym fragmencie, nie potrafią oderwać się od własnych spekulacji. Obce jest im spojrzenie wiary, proponowane przez Chrystusa. I dla nas może ono nie być łatwe, jednak nie od rozumienia zależy nasze zbawienie i życie na wieki, lecz od posłuszeństwa głosowi Pana. Nawołuje On nas do pójścia za swoim wezwaniem, pokazując jedyną drogę do zdobycia wiecznego istnienia!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.