Rekolekcje Gorzędziej więcej

Antropologia chrześcijańska – działanie Ducha Świętego a współpraca człowieka w życiu modlitwy


15-10-2019

Jaki jest człowiek jako odbiorca działania Łaski? Jakimi poziomami, swego człowieczeństwa przyjmuje i odpowiada na aktywność Ducha? Co we mnie jest zdolne z Łaską współpracować, a co jej przeszkadza? Kto/co się we mnie modli?

Termin:        16-20 października 2019
Prowadzą:   o. Serafin Maria Tyszko OCD
Miejsce:       Dom rekolekcyjny – Gorzędziej


Zobacz też: