Rekolekcje Gorzędziej więcej

Czy słyszysz, gdy Pan woła cię po imieniu?


12-06-2019

Rekolekcje biblijne. Jak usłyszeć głos Boga, który mówi mi o swoich pragnieniach i planach co do mojego życia? Jak nie rozminąć się z Jego głosem w swoim codziennym życiu rodzinnym i zawodowym bądź w rozeznawaniu swojego życiowego powołania?

Termin:        13-16 czerwca 2019
Prowadzą:   o. Robert Marciniak OCD
Miejsce:       Dom rekolekcyjny – Gorzędziej


Zobacz też: