Rekolekcje Gorzędziej więcej

DLA MĘŻCZYZN „Wiarygodna jest tylko miłość” – ludzka miłość obrazem Boskiej rzeczywistości


20-10-2022

Rekolekcje dla mężczyzn

Czy przeżywanie ludzkiej miłości musi stać w opozycji do miłości mężczyzny do Boga? W jaki sposób ludzkie relacje mogą odzwierciedlać relację z Bogiem?

W odpowiedzi pomogą nam myśli Hansa Ursa von Balthasara i Karola Wojtyły.


Kiedy:

20-23 październik 2022

Prowadzi:

O. Jacek Olszewski OCD

Gdzie:

Gorzędziej
Dom rekolekcyjny karmelitów bosych

Zgłoś swój udział


Kontakt:

tel: +48 604 423 120
mail: rekolekcje@karmelicibosi.pl
www: gorzedziej.karmelicibosi.pl/zapisy/


Zobacz też: