Rekolekcje Zwola więcej

Eucharystia w moim życiu. Rekolekcje z bł. M. Kandydą od Eucharystii


03-06-2021

Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego». Uczestnictwo w niej wprowadza nas w centrum misterium paschalnego, poprzez które Chrystus dokonał naszego odkupienia. Podczas tych rekolekcji chcemy przyjrzeć się naszemu przeżywaniu tej wielkiej tajemnicy naszej wiary i skarbu obecności samego Chrystusa pośród nas. Pomocą i inspiracją w naszych rozważaniach będzie postać i doświadczenie bł. Marii Kandydy od Eucharystii.


Kiedy:

3 – 6 czerwca 2021

Prowadzi:

o. Michał Swarzyński OCD

Gdzie:

Zwola
Klasztor rekolekcyjno-formacyjny karmelitów bosych

Zgłoś swój udział

Kontakt:

tel: +48 517 728 404
mail: zwola.rekolekcje@karmelicibosi.pl
www: zwola.karmelicibosi.pl


Zobacz też: