Rekolekcje Gorzędziej więcej

Modlitwa w nauczaniu św. Jana od Krzyża


21-08-2019

Jan od Krzyża, pisząc o modlitwie, porusza trzy zagadnienia: kondycję osób uczestniczących w modlitwie, tzn. Boga – z jednej – i człowieka – z drugiej strony, warunki dobrej modlitwy ze strony człowieka, oraz proporcje między udziałem Boga, a udziałem człowieka w akcie modlitwy. Powyższym zagadnieniom przyjrzymy się, analizując oryginalne teksty Świętego.

Termin:        22-25 sierpnia 2019
Prowadzą:   o. Antoni Rachmajda OCD
Miejsce:       Dom rekolekcyjny – Gorzędziej


Zobacz też: