Rekolekcje Zwola więcej

Św. Józef mistrzem modlitwy w nauczaniu św. Teresy od Jezusa


21-10-2021

To, co przekazuje nam św. Teresa o roli, jaką odegrał św. Józef w historii zbawienia jej duszy, jest wyrazem jej nabożeństwa do niego przeżywanego w sposób głęboki i szczery, które stało się doświadczeniem głębokim, bardzo wewnętrznym i trwającym wiele lat. Nie mówi o tym, czego nauczyła się z książek, czy o tym, co wyczytała o św. Józefie, ani tego, co wysłuchała w kazaniach o nim, które przynajmniej raz do roku słyszała w jego uroczystość, którą zawsze starała się, aby ją obchodzić w sposób jak najbardziej okazały (Życie 6,7), czy tego, co mogła o nim wysłuchać przy innych okazjach. To, co mówi, jest oparte na jej osobistym doświadczeniu, jak św. Józef interweniował w jej życie i w sprawy jej duszy. Inaczej, to co mówi, zna z doświadczenia. I dzięki temu staje się szczególnym apostołem nabożeństwa do tego Świętego.


Kiedy:

21 – 24 października 2021

Prowadzi:

o. Wojciech Ciak OCD

Gdzie:

Zwola
Klasztor rekolekcyjno-formacyjny karmelitów bosych

Zgłoś swój udział

Kontakt:

tel: +48 517 728 404
mail: zwola.rekolekcje@karmelicibosi.pl
www: zwola.karmelicibosi.pl


Zobacz też: