Rekolekcje Gorzędziej więcej

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)


21-08-2018

Perspektywy przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi i „płodnymi” w miłości.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Termin:        22-26 sierpnia 2018
Prowadzą:   o. Wojciech Ciak OCD
Miejsce:       Dom rekolekcyjny – Gorzędziej


Zobacz też: