Rekolekcje Gorzędziej więcej

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej (4) Perspektywy przyjaźni z Jezusem


24-07-2024

Etap 4: Perspektywy przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi i „płodnymi” w miłości.

Celem modlitwy karmelitańskiej jest modlitwa kontemplacyjna. Kontemplacja jest darmowym darem Boga dla jego przyjaciół, ale po naszej stronie leży możliwość konsekwentnego trudu zbliżania się do Jezusa i otwierania się na Jego dary. Etap IV zarysowuje perspektywę pełnego zjednoczenia z Bogiem w miłości oraz drogę oczyszczającej nocy, której do tego zjednoczenia potrzebujemy.


Kiedy:

24 – 28 lipca 2024

Prowadzi:

o. Wojciech Ciak OCD

Gdzie:

Gorzędziej
Dom rekolekcyjny karmelitów bosych

Kontakt:

tel: +48 604 423 120
mail: rekolekcje@karmelicibosi.pl
www: gorzedziej.karmelicibosi.pl/zapisy/


Zobacz też: