Rekolekcje Gorzędziej więcej

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)


28-06-2017

Perspektywy przyjaźni z Jezusem.
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”. Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi i „płodnymi” w miłości. (Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe).

Termin: 28 czerwiec – 2 lipiec 2017
Miejsce: Dom rekolekcyjny – Gorzędziej
Prowadzenie: O. Bertold Dąbkowski OCD