Rekolekcje Gorzędziej więcej

Wprowadzenie w misterium Paschy naszego Pana – przygotowanie do Wielkiego Tygodnia


08-04-2022

Wprowadzenie w misterium Paschy naszego Pana – przygotowanie do Wielkiego Tygodnia

Rekolekcje weekendowe

 W głębszym wejściu w duchowe przeżycie tajemnic naszego zbawienia pomoże nam – trwający przez cały czas rekolekcji – post o chlebie i wodzie.


Kiedy:

8-10 kwiecień 2022

Prowadzi:

O. Jan Malicki OCD

Gdzie:

Gorzędziej
Dom rekolekcyjny karmelitów bosych

Zgłoś swój udział


Kontakt:

tel: +48 604 423 120
mail: rekolekcje@karmelicibosi.pl
www: gorzedziej.karmelicibosi.pl/zapisy/


Zobacz też: