Wydarzenia Święci więcej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, głównej patronki zakonu


16-07-2024

Pismo Święte wysławia piękno Góry Karmel, na której prorok Eliasz bronił czystości wiary Izraela. Pod koniec XII wieku na Górze Karmel osiedli pustelnicy, wznosząc tam kaplicę, w której czcili Matkę Bożą. Obrali Ją sobie za główną Patronkę oraz wzór życia kontemplacyjnego, dlatego też zostali nazwani Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Uroczystość ku Jej czci była obchodzona w niektórych miejscach już w XIV wieku. Powoli rozszerzyła się na cały Zakon, jako wyraz wdzięczności braci za liczne dobrodziejstwa udzielane Rodzinie Karmelitańskiej przez Matkę Bożą. Do znaków pełnej miłości opieki Maryi nad Zakonem oraz wiernymi duchowo z nim związanymi należy Szkaplerz święty, który od chwili nadania go św. Szymonowi Stock w roku 1251, na przestrzeni wieków został obdarowany przez Kościół wieloma przywilejami. Dziś nabożeństwo szkaplerzne jest znane i chętnie praktykowane przez wiernych w Kościele Powszechnym.

(z mszału na uroczystość NMP z Góry Karmel)


Zobacz także: