Wydarzenia Święci więcej

Wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Teresy od św. Augustyna i Towarzyszek


17-07-2024

W czasach, kiedy Rewolucja Francuska stawała się coraz bardziej okrutna, szesnaście karmelitanek bosych z klasztoru Wcielenia w Compiègne ofiarowało siebie Bogu na męczeństwo, by uprosić sprawiedliwość i pokój dla Kościoła. Podczas rewolucji francuskiej władze zamknęły w 1792 r. klasztor w Compiègne. 14 września 1792 r. zakonnice opuściły klasztor i założyły świeckie ubrania. Podzieliły się na 4 grupy mieszkające w niezbyt odległych od siebie domach. Przez kolejne 2 lata żyły w nich, przestrzegając – w miarę możliwości – zasad życia zakonnego. Dnia 24 czerwca 1794 roku siostry zostały aresztowane. Przyjęły to z całkowitym poddaniem się woli Bożej, a nawet z radością, dając heroiczny przykład czerpania mocy ducha z miłości Boga. Za wierność Kościołowi i swemu powołaniu oraz za nabożeństwo do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi zostały skazane na śmierć. Na miejsce stracenia szły ze śpiewem hymnów, odnowiwszy swe zakonne śluby na ręce przeoryszy, Teresy od św. Augustyna. Zostały ścięte w Paryżu dnia 17 lipca 1794 roku. Papież Pius X beatyfikował je w roku 1906.

(…)

Dowiedz się więcej