Wydarzenia Święci więcej

Wspomnienie bł. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus


04-02-2023

Maria Eugene Grialou urodził się 2 grudnia 1894. Od wczesnych lat pragnął zostać księdzem. W 1911 wstąpił do seminarium duchownego. Po wybuchu I wojny światowej, w 1914, wstąpił do armii jako ochotnik. W 1922, po zakończeniu wojny, wrócił do seminarium i otrzymał święcenia kapłańskie. W 1922, będąc w seminarium, wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych, przyjmując imię Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus. W 1937 otrzymał funkcję definitora generalnego zaś w 1954 po niespodziewanej śmierci generała Zakonu został wikariuszem generalnym. Był założycielem świeckiego instytutu Notre-Dame de Vie, który ma za zadanie przekazywać bogactwo modlitwy kontemplacyjnej osobom świeckim. Instytut składa się ze świeckich i duchownych mężczyzn i kobiet. Znany dzięki swoim publikacjom Chcę widzieć Boga, Z tchnieniem Ducha oraz Jestem córką Kościoła. Zmarł 27 marca 1967. Do chwały błogosławionych wyniesiony 19 listopada 2016.

“Cóż znaczą naturalne zalety! Prawdziwe bogactwo, to być pochwyconym przez Ducha, być przemienionym przez Ducha”.

Dowiedz się więcej