Wydarzenia Święci więcej

Wspomnienie św. Szymona Stocka


16-05-2023

Szymon urodził się prawdopodobnie w 1164 lub 1175 r. w hrabstwie Kent, w Anglii. W młodości opuścił dom rodzinny i udał się na pustkowie, by tam prowadzić życie pustelnicze. Celę urządził sobie w pniu starego dębu, stąd jego drugie imię: Pień (ang. stock). Kiedy Karmelici przybyli do Anglii  w 1237, Szymon przyłączył się do nich. Wkrótce powierzono mu na terenach zachodnich funkcję wikariusza generalnego. W 1245 r. w Aylesford zebrała się kapituła generalna, która wybrała Szymona na przełożonego generalnego zakonu.  Szymon jest znany przede wszystkim w związku z nabożeństwem Szkaplerza Świętego. W roku 1251 miał wizję, podczas której Maryja miała mu wręczyć szkaplerz i zapewnić, że wszyscy, którzy będą go nosić, cieszyć się będą szczególnym błogosławieństwem, a po śmierci unikną wiecznej kary. Szymon pozostawił po sobie listy, homilie, dwie antyfony poświęcone Matce Bożej, utwór poświęcony pokucie chrześcijańskiej. Zmarł 16 maja 1265 r. w Bordeaux podczas wizytacji jednego z francuskich klasztorów.

Dowiedz się więcej