aktualności prowincji więcej

Kapituła – dzień 3


maj 10, 2017

Pozdrowienie w Panu!

Ponownie z Poznania przekazujemy wam najnowsze wiadomości z Kapituły Prowincjalnej. Po wczorajszym dniu, kiedy po zdaniu sprawozdań dotychczasowy Zarząd Prowincji oficjalnie zakończył swoją posługę, a w imieniu wszystkich podziękowania ustępującemu Prowincjałowi o. Janowi Malickiemu złożył Wikariusz Prowincji o. Roman Hernoga, dziś nadszedł czas na prezentację planów życia i działania pierwszych ośmiu wspólnot braci i na wybór nowego Prowincjała.

Porannej Eucharystii przewodniczył dotychczasowy pierwszy Radny Prowincji, o. Roman Hernoga. W homilii wrócił do tematu rozeznawania, poszukiwania woli Bożej, której pełnienie jest naszym chlebem, jak było nim dla Jezusa. Prosiliśmy o silne światło Boże, o zdolność rozeznania pośród utrapień i pociech i o umiejętność ważenia intelektem racji przed podejmowaniem decyzji, które nas czekają.

Przedpołudniem, na początku trzeciej sesji Kapituły, zostały odczytane plany życia przysłane przez wspólnoty z Warszawy i Drzewiny. Następnie planami dla wspólnoty w Gorzędzieju i dla prowadzonej przez nią działalności rekolekcyjnej podzielił się z nami o. Kamil Strójwąs. Po przerwie w obradach, zapoznaliśmy się jeszcze z programem wspólnoty sopockiej i działającego przy niej Instytutu duchowości oraz planami życia klasztorów w Koronie i w Rzymie przedstawionymi kolejno przez o. Artura Chojdę i o. Waldemara Barwińskiego. Ostatnia odczytana prezentacja dotyczyła wspólnoty w Usolu. Mieliśmy też okazję, po każdej prezentacji, wymienić się w braterskiej dyskusji naszymi uwagami co do życia, radości i trosk oraz roli w misji naszego Zakonu wszystkich omówionych placówek.

Na czwartą, popołudniową sesję, została przełożona relacja wspólnoty w Zwoli, która niezwykle bogato, bo w pełnym komplecie, reprezentowana jest w gremium kapitularnym.

Zaraz po niej przystąpimy do kolejnego punktu Kapituły, którym jest wybór nowego Prowincjała. Ale o tym napiszemy wam w kolejnym komunikacie.

Wspólnie módlmy się o wszelkie dary Ducha dla osoby, którą Pan wskaże do pełnienia wobec wszystkich nas tej posługi!

O. Karol Milewski