aktualności prowincji więcej

Nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza w Gorzędzieju


23 sierpnia, 2023

Różne były plany i zamiary, aby z okazji Jubileuszu 150-lecia urodzin św. Tereski, najmłodszego Doktora Kościoła i Patronki Misji, udać się z pielgrzymką do Lisieux. Niestety nic z tego nie wyszło… Natomiast naprzeciw naszym pragnieniom wyszła sama Święta przybywając do nas, do Gorzędzieja, chociaż na kilka godzin.

Dzięki usilnym staraniom proboszcza o. Jarosława Górki, który osobiście je przewiózł z Krakowa do Spręcowa a potem ze Spręcowa do Gdyni-Orłowa, wielki sarkofag z relikwiami zatrzymał się w Gorzędzieju 22 sierpnia 2023 r. Już na skraju wsi w samo południ pojawiła się delegacja wiernych, Braci Tadeusza, Idziego i Jana oraz Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Sopotu i z Torunia, aby przywitać relikwie. W uroczystej procesji relikwie zostały wprowadzone do kościoła w Gorzędzieju, które umieszczono przed ołtarzem. O. Jarosław powitał je bardzo uroczyście przedstawiając plan tego wyjątkowego spotkania dla licznie przybyłych parafian i pielgrzymów. Rzesze wiernych podchodziły do relikwiarza z krótką modlitwą w ciszy i składały przy nim róże – symbol łask za wstawiennictwem św. Teresy, która miała być przeznaczona dla ludzi chorych i przeżywający swoje trudności duchowe. Następnie o 13 godzinie zostały przeniesione do byłej kaplicy cmentarnej, która ma zostać kaplicą adoracji „W Sercu Kościoła” pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po modlitwie i poświęceniu nowego miejsca na adorację, relikwie przeniesiono procesyjnie do kościoła i o 14 g rozpoczęła się msza św. pod przewodnictwem o. Jarosława, której koncelebrował o. Jan Malicki. Msza była upiększona wspaniałymi śpiewami zespołu muzycznego „Flos Carmeli”. Bezpośrednio po mszy nastąpiło błogosławieństwo płatków róż symbolizujących obfitość łask na ten wyjątkowy dzień.

W takim błogim dziękczynieniu można by trwać do rana. Jednak czas pozwolił tylko na krótką jeszcze modlitwę przed relikwiami i wspólne zdjęcia z takim niecodziennym gościem. Około 15:30 nastąpiło pożegnanie relikwii, które zostały umieszczone w samochodzie Proboszcza i pojechały jeszcze na krótkie nawiedzenie pozostałych miejscowości parafii: Małej Słońcy oraz Rybak. Następnie O. Proboszcz zawiózł relikwiarz Świętej do karmelu w Gdyni-Orłowie.

Jednak my ufamy, że Święta Tereska pozostała z nami poprzez obcowanie Świętych.

o. Jan M, OCD