aktualności prowincji więcej

Pożegnania: śp. O. Tymoteusz Stanisław Frączek OCD


13 maja, 2019

W piątek, 10 maja 2019 roku, w 87 roku życia, w 67 roku życia zakonnego i w 60 roku kapłaństwa (16 maja obchodziłby Jubileusz 60-lecia kapłaństwa) odszedł do wieczności o. Tymoteusz od Zwiastowania Pańskiego (Stanisław Frączek), zakonnik i kapłan Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Autor książek „Święty Rafał Kalinowski Patron Sybiraków” oraz „Jestem własnością innych – Święty Rafał Kalinowski”.

Urodzony w Jeżowej Woli koło Radomia 13 sierpnia 1932. W piętnastym roku życia wstąpił do Niższego Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach (01.09.1949).

15 lipca 1951 rozpoczął Nowicjat w Czernej, który ukończył złożeniem pierwszej profesji zakonnej (16 lipca 1952). 17 lipca 1952 powrócił do klasztoru w Wadowicach, gdzie odbywał tzw. profesat (kontynuowanie nauki w Niższym Seminarium – liceum ogólnokształcące).

Od 01 sierpnia 1953 do 01 sierpnia 1955 przebywał w Poznaniu, gdzie odbywał studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Karmelitów Bosych. Dnia 02 sierpnia 1955 został przeniesiony do Krakowa, gdzie rozpoczął studia teologiczne w tamtejszym Wyższym Seminarium Karmelitów Bosych. Profesję wieczystą złożył 15 sierpnia 1957. W roku 1958 przyjął święcenia diakonatu, a 15 maja 1959 został wyświęcony na kapłana.

Po święceniach kapłańskich przebywał i pracował kolejno w klasztorach: 1959 – 1960: Kraków; 1960 – 1963: Poznań (w roku 1962 matura państwowa); 1963 – 1964: Kraków (katechizacja przy klasztorze); 1964 – 1969: Łódź (katechizacja przy klasztorze); 1969 – 1972: Warszawa (katechizacja przy klasztorze); 1972 – 1977: Wrocław (katechizacja przy parafii); 1977 – 1980: Kluszkowce (katechizacja przy parafii); 1980 – 1984: Kraków (katechizacja przy klasztorze); 1984 – 1987: Kluszkowce (wikariusz parafialny, katechizacja); 1987 – 1990: Łódź (katechizacja przy parafii); 1990 – 1997: Wadowice (I radny klasztoru); W maju 1997 roku przeszedł z Prowincji Krakowskiej do Prowincji Warszawskiej; 1997 – 2002: Wrocław (I radny klasztoru, wikariusz parafialny, ekonom, asystent OCDS); Od 30 czerwca 2002 aż do śmierci był konwentualnym w klasztorze Karmelitów Bosych w Łodzi.

Uroczystości pogrzebowe śp. O. Tymoteusza odbędą się w środę, 15 maja 2019 w kościele Karmelitów Bosych w Łodzi pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci.

o. Grzegorz A. Malec, sekretarz prowincjalny