aktualności prowincji więcej

Święcenia kapłańskie o. Ignata Paderetskiego


wrzesień 19, 2020

Dzień 19 września stał się kolejnym ważnym i świątecznym dniem w kalendarzu Wikariatu Regionalnego w Białorusi. Tego dnia w Sanktuarium M. B. Gudogajskiej br. Ignat przyjął święcenia kapłańskie. O godz. 12 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ordynariusz diecezji grodzieńskiej bp. Aleksander Kaszkiewicz. Mszę św. koncelebrowali bracia, którzy zjechali się z wszystkich klasztorów Wikariatu. Pośród zebranych gości byli również Rodzice o. Ignata, jego brat, rodzina, ss. Karmelitanki Dzieciątka Jezus a także Parafianie gudogajskiej i mińskiej parafii.

Podczas homilii ks. Biskup przypomniał znaczenie i rolę kapłana we współczesnym świecie. Hierarcha zachęcił też zebranych wiernych do modlitwy w intencji o. Ignata oraz wszystkich kapłanów. Po modlitwie konsekracyjnej i dopełniających obrzędach o. Ignat pierwszy raz sprawował Eucharystię.

o. Ignat jest kolejnym karmelitą – kapłanem powołanym z narodu białoruskiego.

Uroczystość dzisiejsza stała się okazją do dziękczynienia za święte i liczne powołania z tego kraju do służby Panu Bogu we wspólnocie Karmelu. Jutro o. Ignat odprawi w tejże parafii Mszę św. prymicyjną.

Niech królowa Karmelu i Pani Gudogajska wspiera naszego Brata w powołaniu zakonnym i kapłańskim.

o.Piotr Frosztęga OCD