aktualności prowincji więcej

W Warszawie powstaje Instytut Duchowości Carmelitanum


28 czerwca, 2019

Instytut Duchowości CARMELITANUM

przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Warszawie (Kościół Trójcy Świętej na Solcu) zaprasza na 3-letnie studium z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej.

Instytut stawia sobie za cel ukazanie wierzącym perspektywy dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się z sobą jako osobą i do wejścia we wspólnotę Trzech Osób Boskich już tu w wierze, nadziei i miłości, we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności.

Zapraszamy serdecznie!!!

Szczegółowe informacje: www.karmelicibosi.pl.