blog Karmel

Przebudzenie się Słowa

1 lutego, 2020 bł. Maria-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus

Dziś obchodzimy w Kościele Święto Ofiarowania Pańskiego, które nawiązuje do Bożego Narodzenia. Zaś 4. lutego przypada w Karmelu wspomnienie bł. Marii-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus, karmelity bosego, założyciela instytutu Notre-Dame de Vie, autora m.in. „Chcę widzieć Boga” i „Jestem córką Kościoła”. Poniżej przedstawiamy fragment jego homilii z 24. grudnia 1948 roku, którą w obszernych fragmentach można przeczytać w czytelni.

 

O ile w Kościele Boże Narodzenie, to przebudzenie się Słowa zdarza się raz do roku, o tyle w naszych duszach Boże Narodzenie może się wydarzać codziennie, ponieważ codziennie Jezus staje się ciałem w nas, staje się jedno z naszą duszą w sposób tajemniczy ale rzeczywisty. W komunii świętej przychodzi i nas „spożywa”. W modlitwie przemienia nas z jasności w jasność aż do doskonałego podobieństwa do Słowa. Przemienia nas także w tym wszystkim, co robimy, bo przecież robimy to z miłością, działamy przez miłość a jedynie miłość przemienia. Nie chodzi o uczucie ale o miłość miłosierną: kiedy daję siebie, miłość się rozwija, Słowo żyje we mnie, i kiedy powracam do ciszy, która pozwala dostrzec to, co się dokonało, odnajduję w sobie Słowo, które w tajemniczy sposób się powiększyło. To dlatego „tak ważnym jest ćwiczyć się w miłości”, patrzeć na miłość spojrzeniem duszy coraz bardziej oczyszczonym, żyć aktem miłości, który oddaje nas Bogu, oddając nas jednocześnie duszom w których Bóg mieszka.

Fragment homilii bł. Marii-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus OCD z 24 grudnia 1948


Wyd. francuskie: Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, Jean de la Croix, Présence de Lumière, Editions du Carmel, 1991, s. 306.

Tłumaczenie na język polski i publikacja na stronie karmelicibosi.pl za uprzejmą zgodą Stowarzyszenia L’Olivier. Wszelkie prawa zastrzeżone ©Association L’Olivier – F-84 210 Venasque.

bł. Maria-Eugeniusza od Dzieciątka Jezus

karmelita bosy, założyciel instytutu Notre-Dame de Vie, autor m.in. „Chcę widzieć Boga” i „Jestem córką Kościoła”