Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, IV Tydzień zwykły

01-02-2024

Mk 6, 7-13
Rozesłanie Dwunastu

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Często pielgrzymi wędrujący po Palestynie używali lasek. Były one zrobione z drzewa i służyły do podpierania się w drodze podczas trudności oraz do odganiania od siebie psów, które włóczyły się po drogach. Pies jest symbolem pogaństwa, ale także szatana. Wielu świętych było atakowanych przez szatana przyjmującego postać psa.
Drewniana laska może też być symbolem krzyża. Bóg daje nam krzyż, aby nim walczyć przeciw zakusom szatana, wszelkim trudnościom z wiarą. Ci, którzy wyruszają, by głosić Ewangelię, powinni wziąć ze sobą krzyż. Jezus chce również, aby głoszący Ewangelię byli obuci w sandały. W Izraelu był zwyczaj dawania sandałów drugiej osobie, z którą chciano zawrzeć jakąś umowę, dla zaświadczenia prawdy. Ten, który głosi, powinien być gotowy na potwierdzenie prawdy tego, co głosi. Powinien potwierdzać to swoim życiem.
Jeszcze innym warunkiem jest niewdziewanie dwóch sukien. W Biblii okrycie suknią oznacza ochronę przed nagością, słabością, bezradnością. Założenie dwóch sukien może oznaczać kreowanie własnego wizerunku, zafałszowanego obrazu siebie.
Głośmy Ewangelię tak, jak Jezus tego chce!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.