Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, II tydzień Wielkiego Postu

01-03-2024

Mt 21, 33-43. 45-46
Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Przypowieść o losach winnicy pokazuje wyjątkowy brak odpowiedzialności ze strony dzierżawców. Okazują się oni ludźmi usiłującymi, wbrew poleceniom i nawet rozsądkowi, zabezpieczyć wyłącznie swój interes, ignorując polecenia właściciela i samą jego osobę, dopuszczając się nawet zabicia wysłanego do nich syna, łudząc się, że jest to sposób na uzyskanie dziedzictwa na własność.

Postawa opisanych dzierżawców z jednej strony zdumiewa i budzi gniew. A z drugiej jest lustrem dla nas. Obciążeni grzechem pierworodnym i przez to przekonani, że wiemy, co dobre a co złe, zarówno dzieje świata jak i naszego losu uznajemy za naszą wyłączną własność, a nie zaledwie dzierżawę użyczoną nam przez Boga.

Historia odrzucenia Syna Bożego, Jego miłości, nauki, powołania nas do relacji ze Sobą powtarza się i dzisiaj. Ale to właśnie Jezus, kamień, który odrzucam budując moje życie bez Niego, staje się tym, na którym może się wznieść budowla mojej prawdziwej godności, bycia synem w Synu.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.