Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, III Tydzień Adwentu

16-12-2022

J 5, 33-36

Jan był lampą, co płonie i świeci

Jezus powiedział do Żydów:

«Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jan Chrzciciel „był lampą, co płonie i świeci”. Każdy kto szukał prawdy, nawrócenia mógł podejść do niego, by tam odnaleźć światło i radę. Jego słowa przetapiały serca, nikt nie mógł pozostać obojętnym wobec świadectwa jego życia. Wywoływał gniew, oburzenie lub potrzebę przemiany życia. „On dał świadectwo prawdzie”. Nie szedł na kompromisy, gdyż wiedział, że najwyższą wartością jest poznanie Boga i wszystko inne w porównaniu z tym było dla niego niczym.
Również Jezus swoim życiem świadczył, że wyszedł od Ojca i kocha Ojca. „Dzieła, które czynię, świadczą o Mnie”– świadczą, że należy do Ojca, że jest z Nim jedno.
Czy nasze życie jest świadectwem, że należymy do Jezusa? Czy zdecydujemy się żyć w zgodzie z prawdą, z prawdą bezwarunkowego, darmowego umiłowania nas przez Boga?

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.