Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, XVI tydzień zwykły

28-07-2023

Mt 13, 18-23
Wyjaśnienie przypowieści o siewcy

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.

Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.

Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Co powinno wydarzyć się, żeby Słowo Boże wydało w nas plon stokrotny? Na pewno powinniśmy mieć świadomość, jak wielkim darem jest Słowo Boże. Ma ono niewyobrażalną wartość dla naszego zbawienia, dlatego zły duch będzie się starał je zniszczyć. Słowo Boże może także zostać przez nas odrzucone z powodu braku zrozumienia, może być zagłuszone przez nadmierne troski czy bogactwo. Czasem za wierność Słowu doznamy wręcz ucisku ze strony innych.
Ale bez pokarmu Słowa nasze serce nie będzie mogło kochać, a przecież po to zostało stworzone. Serce może kochać tylko wtedy, gdy regularnie karmi się Słowem Boga zawartym w Piśmie Świętym. Ono jedynie ma moc przekonać nas, że jesteśmy bezwarunkowo kochani, ono może objawić nam zamysł Boży dla każdego z nas. Nie będąc otwartym na źródło Miłości, nasze serce zacznie obumierać. Przestanie po prostu przyjmować i dawać miłość, przestanie odczuwać pragnienia, które Bóg w nim umieścił. Wtedy możemy stać się bardzo łatwym łupem dla złego.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.