Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Pierwsza Niedziela Adwentu C

28-11-2021

Łk 21, 25-28. 34-36
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Obietnice Pana wypełniają się w życiu każdego z nas. Od momentu, gdy nasze oczy popatrzyły po raz pierwszy na ten piękny świat. Czy jesteśmy tego świadomi? Im większa świadomość, tym większa wdzięczność i miłość rodzi się w naszych sercach. I poczucie, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, Jego ludem, Jego Kościołem. Jesteśmy Kościołem, w którym Bóg przygotowuje nas na swoje przyjście, na dopełnienie się obietnicy odkupienia. Objawia nam swe zamiary nie po to, by nas przerazić, lecz byśmy pragnęli ich wypełnienia się i z nadzieją tego wyczekiwali.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.