Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

PONIEDZIAŁEK 4. TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 10,11-16

Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

SZUKAĆ TOWARZYSTWA JEZUSA

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógł­­byś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabie­rasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

PATRZEĆ NA TEGO, KTÓRY PATRZY NA NAS

Nawiązać z Jezusem osobisty kontakt, dostrzec Jego spojrzenie, a następnie patrzeć Mu w oczy, bez lęku. Uświadomić sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

W WSŁUCHIWAĆ SIĘ W MISTRZA

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Tylko ten jest pasterzem, kto oddaje życie, kto pielęgnuje w sobie gotowość do oddania życia. Człowiek spełnia się wtedy, gdy staje się da­rem dla Innego, gdy osiąga zdolność prze­kroczenia własnego „ja” aż do wyda­nia siebie. Nasza codzienność wielokrot­nie odsłania przed nami różnorakie możliwości oddania życia. Czasem będą to tylko „małe grosiki”, Jezus jednak widzi, jak je wrzu­camy – nie dlatego, że nam zbywa, ale że jest to „całe nasze utrzymanie”.

Prośmy Ducha Świętego, by oświecał naszą codzienność i ukazywał nam te miejsca i te momenty, w których otrzymujemy moc od­dania życia, aby je potem znów odzyskać w innej perspektywie, w perspektywie nieba.

MÓWIĆ DO NIEGO

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.