Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, II tydzień wielkanocny

17-04-2023

J 3, 1-8
Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim».

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego».

Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?»

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Nikodem zdobywa się na odważny krok spotkania ze Światłem. W nocy swoich wątpliwości, domysłów, niejasności, w atmosferze sprzeciwu starszych Izraela wobec Jezusa. A Jezus zdaje się wcale nie rozjaśniać, lecz jeszcze bardziej zaciemniać jego spojrzenie, poszukiwanie. Lecz jest to już inna ciemność. Ciemność, która jest Światłem. To ciemność wiary, która daje pewność bycia blisko Światła.
Każde spotkanie z Jezusem w szczerym poszukiwaniu prawdy pociąga człowieka dalej, głębiej. Jezus, widząc odwagę człowieka i jego szczere pragnienie prawdy, chodzenia w świetle, zaprasza do jeszcze pełniejszego powierzenia się prowadzeniu przez Ducha. Ukierunkowuje spojrzenie i myśli z tego, co zewnętrzne, powierzchowne, na to, co wewnętrzne. Uczy życia tym, co nadprzyrodzone. Pozwala widzieć więcej, pełniej.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.