Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, XVII tydzień zwykły

31-07-2023

Mt 13, 31-35
Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach».

Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus nie obawia się porównać Królestwa niebieskiego do czegoś tak maleńkiego jak nasionko gorczycy. Wykorzystuje kontrast pomiędzy nasionem a drzewem, jakie z niego wyrasta, chcąc zaszczepić w nas logikę Królestwa, która nie zatrzymuje się na tym, co widzialne dla oczu. Jezus korzysta również z obrazu z życia codziennego, przywołując obraz kobiety zaczyniającej ciasto na chleb. Niewielka ilość zaczynu dodana do mąki powoduje fermentację, umożliwiając wypiek chleba. W tym przypadku z trzech miar mąki można upiec chleb dla około stu osób.
Kto żyje według praw Jezusowej Ewangelii, kto został przetworzony zaczynem Słowa Bożego, może prosić podobnie jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus – „Panie, spraw, żebym dla Ciebie była uważana za podeptane stopami i zapomniane ziarnko piasku” oraz „Moją radością jest pozostawać małą”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.