Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, XXXII tydzień zwykły

13-11-2023

Łk 17, 1-6
Obowiązek przebaczania

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!

Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».

Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus nie mówi o sprawach łatwych. Wie, że wśród osób, które będą tworzyć Jego Kościół, mogą się pojawić także niedający dobrego świadectwa. Jak ważne to słowa zwłaszcza dzisiaj, kiedy tyle osób odrzuca Kościół, tłumacząc swoją decyzję widocznymi w nim zgorszeniami. Jak ważne to słowa dla tych, którzy odrzucają naukę Jezusa, ciągle jednak pragnąc nazywać się chrześcijanami… Chrystus był świadomy, że zbiera wokół siebie grzeszników i w związku z tym różnie może dziać się w tym zgromadzeniu! Ale nie przeszkodziło Mu to w założeniu Kościoła i obdarowaniu go swoją obecnością. Pozostawił nam również jasne stanowisko wobec tych, którzy staną się powodem grzechu innych: „biada temu, przez którego przychodzą” zgorszenia!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.