Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana C

09-06-2022

J 17, 1-2. 9. 14-26
Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

„A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie”. Słowa dzisiejszej Ewangelii, które są zapisem modlitwy Jezusa, bardzo mocno dotykają serca, budząc w nim głęboką wdzięczność. Jezus składa Ojcu w ofierze Siebie, abyśmy mogli zostać uświęceni w prawdzie…, czyli jakby zanurzeni w Nim! Przez swoją Paschę Syn Boży otworzył nam wejście do przedwiecznego źródła prawdy, którym jest Jego własne Serce. Jakże potrzebujemy dzisiaj właśnie takiej miłości! W świecie, w którym coraz powszechniejsze staje się poczucie zagrożenia z powodu przeciążenia nic nieznaczącymi słowami, zapewnieniami, czy wreszcie brakiem jakichkolwiek słów, na których można by się oprzeć…
Niestety, często nie potrafimy już tego usłyszeć: Słowo, Odwieczna Prawda, Bóg-Miłość… stało się ciałem! Słyszymy o tym, że Jezus poświęca samego Siebie za nas i wiemy, jak to wyglądało – pamiętamy modlitwę w Ogrójcu, zdradę, sądy, bicie, cierniową koronę, drogę krzyżową, agonię wśród przekleństw i szyderstw… Czy nasza wdzięczność rośnie?

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.