Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, III Tydzień Adwentu

13-12-2022

Mt 21, 28-32
Grzesznicy uwierzyli Janowi

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus daje przykład dwóch synów – jeden, zdawałoby się, wyraził zgodę na wolę ojca od razu, ale jej nie wypełnił, drugi natomiast najpierw odmówił, ale potem „opamiętał się” i zrobił to, o co ojciec prosił. Tradycja upatruje tu obrazu faryzeuszy i celników. Pierwsi, choć uważają się za sprawiedliwych, wiernych Prawu, nie przyjmują ani poselstwa Jana Chrzciciela, ani nauczania Jezusa; drudzy zaś, którzy żyli w grzechu, z dala od Bożego Prawa, pod wpływem słów Jezusa nawracają się i wchodzą do Królestwa Bożego.
Faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii znają odpowiedź, a jednak nie potrafią za nią pójść. Ich życie rozmija się z wiedzą, nie potrafią przekroczyć progu własnego rozumowania, aby w prostocie serca wypełnić wolę Ojca.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.