Wydarzenia Święci więcej

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)


09-08-2022

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r., we Wrocławiu, w żydowskiej rodzinie w święto Jom Kippur (Dzień pojednania). Była najmłodszym z jedenaściorga dzieci handlarza drewnem Zygfryda Steina i Augusty z domu Courant. Gdy miała dwa lata zmarł jej ojciec, a matka zajęła się firmą po zmarłym mężu przekształcając ją w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. W wieku 14 lat Edyta oznajmiła rodzinie, że jest ateistką, jednakże nie zaprzestała szukania prawdy. W 1911 roku zdała wyśmienicie egzamin dojrzałości i podjęła studia filozoficzne we Wrocławiu. Dwa lata później wyjeżdża do Getyngi by studiować filozofię pod kierunkiem Edmunda Husserla. Tam rozpoczyna pisanie pracy doktorskiej, którą przerywa wybuch I wojny światowej. Edyta zgłasza się do Czerwonego Krzyża, jako pielęgniarka, po pięciu miesiącach zostaje zwolniona na skutek wyczerpania. W 1916 roku udaje się do Fryburga, by u Husserla dokończyć swój doktorat, po doskonałej obronie pracy, zostaje jego asystentką. Tam styka się z grupą konwertytów na chrześcijaństwo i zaczyna się interesować fenomenem wiary. W lipcu 1921 roku czyta „Księgę życia” św. Teresy od Jezusa i odnajduję pełnię prawdy, w miłości Chrystusa. Pod wpływem tego przełomu wewnętrznego postanawia zostać katoliczką.

(…)

14 X 1933 roku wstępuje do Karmelu w Kolonii. 15 I 1934 r. następują obłóczyny – wybiera imię zakonne Teresa Benedykta od Krzyża. W dniu 21 IV 1935 roku składa pierwsze śluby zakonne, które łączą ją ze wspólnotą Karmelu w Kolonii na trzy lata. 24 XII 1936 r. jej siostra Róża przyjmuje chrzest. 21 kwietnia 1938 roku składa śluby wieczyste. 31 grudnia 1938 roku, po „nocy kryształowej” i nasileniu się terroru nazistowskiego, dla bezpieczeństwa klasztoru opuszcza Karmel w Kolonii i przenosi się do małej miejscowości Echt w Holandii. Tam, cztery lata później, 2 sierpnia 1942 roku, wraz z innymi katolikami pochodzenia żydowskiego zostaje aresztowana przez Gestapo i wywieziona do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz – Birkenau i zagazowana 9 sierpnia. Błogosławioną ogłosił ją Jan Paweł II podczas swej podróży do Niemiec 1 maja 1987 r. w Kolonii, świętą – 11 października 1998 r. w Rzymie oraz Patronką Europy 1 października 1999 r.

Dowiedz się więcej