aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Kapituła wybrała przeorów

27 kwietnia, 2017

We czwartek rano, 27 kwietnia, Kapituła Prowincjalna, po Mszy św., której przewodniczył o. prowincjał Tadeusz Florek, dokonała wyboru przeorów klasztorów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W pięciu klasztorach posługę tę powierzono dotychczasowym przeorom na kolejna kadencję. Są to klasztory w:

Krakowie-Śródmieściu (o. Marian Zawada),
Lublinie (o. Piotr Jackowski),
Czernej (o. Leszek Stańczewski),
Wadowicach (o. Grzegorz Irzyk) i w
Krakowie-Prądniku Białym (o. Benedykt Belgrau).

Nowych przeorów powołano natomiast dla klasztorów w Przemyślu i w Munster w Stanach Zjednoczonych. Przeorem przemyskim wybrano o. Piotra Krupę z tamtejszej wspólnoty zakonnej, a przeorem klasztoru zamorskiego w Munster został o. Franciszek Czaicki, pracujący w Stanach Zjednoczonych od wielu lat i będący już przeorem w Munster w latach 2011-2014.

Życzymy wszystkim ojcom przeorom dużo światła Ducha Świętego w pełnieniu ich odpowiedzialnej posługi.

Przełożonych w mniejszych wspólnotach Prowincji, nie będących przeoratami, mianuje po Kapitule o. Prowincjał za zgodą Rady Prowincjalnej.

Informujemy też, że Kapituła Prowincjalna, zakończywszy sesje wyborcze, będzie pracować na problematyką dotyczącą życia i posługiwania poszczególnych wspólnot, począwszy od misji afrykańskich w Burundi i Rwandzie. Chciejmy nadal towarzyszyć kapitulnym naszą modlitwą.

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
za: Karmel.pl