aktualności karmelu OCDS Warszawa-Racławicka wróć

Przyrzeczenia czasowe, definitywne i przyjęcie we Wspólnocie Warszawskiej

4 stycznia, 2018

Drugiego grudnia 2017 r. w kaplicy oo. Karmelitów Bosych w Warszawie w obecności Ojca Asystenta Wspólnoty OCDS o. Mariana Stankiewicza OCD oraz zgromadzonych braci i sióstr złożyli przyrzeczenia czasowe:

  • Krzysztof Dura, Krzysztof od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi
  • Anna Mokijewska, Anna od Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie
  • Monika Roguska, Monika od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi
  • Sylwester Roguski, Sylwester od św. Józefa
  • Wioletta Święcińska, Wioletta od Ducha Świętego.

W tym dniu do wspólnoty została przyjęta Sylwia Dąbrowska, Sylwia od Najświętszego Serca Jezusa i Matki Bożej z Góry Karmel.

Na kolejnym naszym spotkaniu w niedzielę 17 grudnia przyrzeczenia definitywne złożyły:

  • Grażyna Bednarczyk, Grażyna od Jezusa Miłości Miłosiernej
  • Anna Wasilewska, Anna od Jezusa.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus napisała: „Wznieśmy się ponad to, co przemija, trzymajmy się z dala od ziemi, im wyżej, tym czystsze powietrze! Jezus ukrywa się, lecz odkrywa się go.” Tym, którzy zdecydowali się na dalszą drogę w Karmelu życzymy odkrywania i przyjmowania Jego miłości, pełnej dziecięcej ufności, pragnienia wypełniania Bożej woli w każdym momencie swojego życia.