aktualności karmelu OCDS Toruń wróć

Rekolekcje i jubileusz wspólnoty toruńskiej

21 września, 2021

W dniach  09 – 12 września 2021 r., w klasztorze ojców Karmelitów Bosych w Zwoli koło Poznania odbyły się doroczne  rekolekcje Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Toruniu pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Karmelu, które poprowadził nasz asystent ojciec Roman Hernoga OCD. Rekolekcje poprzedzone były nowenną do św. Józefa, którą odmawialiśmy w intencji prowadzących oraz owocnych przeżyć uczestników. W rekolekcjach brały udział  dwie osoby ze wspólnoty bydgoskiej: Bogusław Sudał  i Andrzej Krupa.

Tematem tegorocznych rekolekcji były „Przestrogi św. Jana od Krzyża”. Św. Jan umiejętnie daje rady, których powinien trzymać się człowiek, aby mógł dojść do doskonałości. I uchronić się od przeszkód rzeczy tego świata, samego siebie i sideł szatana. Ojciec Roman w sposób przystępny wyjaśnił nam, jak dojść stopniowo do skupienia, milczenia i ubóstwa duchowego. Dzielenie się świadectwem było potwierdzeniem głębokiego przeżycia tych rekolekcji, ważnych przemian duchowych uczestników.

Klasztor otoczony przepięknym krajobrazem, lasy, jeziora, słoneczna pogoda wspaniale wpisała się w to piękne miejsce dające spokój i wyciszenie. To wszystko sprzyjało duchowemu przeżywaniu rekolekcji.

Niedziela, ostatni dzień rekolekcji, była również dniem obchodów 25-lecia Wspólnoty OCDS w Toruniu. Odbyła się dziękczynna Msza Św.  koncelebrowana, której przewodniczył ojciec delegat ds. OCDS Prowincji Warszawskiej Robert Marciniak OCD. W Eucharystii udział wzięli zarówno o. Roman Hernoga i o. Grzegorz Góra. Przybyły również zaproszone siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Matką Przełożoną s. Agnieszką Olszańską, a także radny Prowincji Warszawskiej OCDS Tadeusz Zabaryłło. Podczas uroczystej Eucharystii dziękowaliśmy również za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię, zawierzyliśmy naszą toruńską wspólnotę OCDS świętemu Józefowi, prosząc o potrzebne łaski, ochronę i błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin.

Po uroczystej Eucharystii był czas na wspólne świętowanie, rozmowy i tort z fontanną zimnych ogni. Na zakończenie ojciec delegat o. Robert Marciniak OCD udzielił nam błogosławieństwa .Były to dla nas szczególne dni, które pozwoliły  nam pogłębić naszą wiarę, umocnić się duchowo i lepiej poznać siebie nawzajem. Dziękujemy Panu Bogu i ojcom Karmelitom za ten drogocenny dla nas czas.

Iwona Kalinowska OCDS