aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

śp. brat Wacław od św. Jana od Krzyża

26 stycznia, 2017

Wacław Niemierko 1925-2017
Tercjarz karmelitański, dopuszczony do życia zakonnego w klasztorze

Brat Wacław urodził się 14 listopada 1925 roku w Niemierkach, diecezja siedlecka, w rodzinie Tomasza i Józefy z domu Kamińska. Kilka dni później, 17 listopada, został ochrzczony w rodzinnej parafii, a 15 września 1946 roku przyjął sakrament bierzmowania. W Kłyżówce ukończył szkołę podstawową. Do 1947 roku przebywał w domu rodzinnym pomagając w pracach gospodarskich.

Przez 30 lat szukał swego miejsca w różnych zgromadzeniach zakonnych. W 1977 roku został przyjęty przez przeora klasztoru karmelitów bosych w Czernej jako osoba świecka do pomocy w klasztornej kuchni. Po pięciu latach pracy złożył w 1982 roku na ręce ojca prowincjała prośbę o przyjęcie go do wspólnoty w charakterze oblata, by – jak pisał w prośbie – „być ściślej związanym z tą wspólnotą zakonną i więcej korzystać z przywilejów duchowych płynących z życia zakonnego”. Dnia 14 grudnia 1982 roku został obłóczony w habit karmelitański i otrzymał imię zakonne br. Wacław od św. Jana od Krzyża. Następnie dnia 6 stycznia 1985 roku złożył przyrzeczenia czasowe według Reguły Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych zobowiązując się postępować według Statutu Braci Świeckich dopuszczonych do życia w klasztorze. Trzy lata później 6 stycznia 1988 roku złożył na ręce przeora klasztoru w Czernej ojca Benignusa Wanata śluby wieczyste.

Od 1977 roku aż do śmierci, która nastąpiła w nocy z 15/16 stycznia 2017 roku przebywał w klasztorze czerneńskim. Jego życie toczyło się w obrębie chóru zakonnego, klasztornych wirydarzy, gdzie troszczył się o kwiaty oraz kuchni klasztornej, gdzie służył wieloraką pomocą. W pamięci współbraci zapisał się jako człowiek cichy, usłużny i niebywale sumienny w spełnianiu wyznaczonych mu obowiązków.

O. Jerzy Zieliński OCD
za: karmel.pl