aktualności karmelu Karmelitanki Bose wróć

Spotkanie Karmelitanek Bosych w Czernej

18 marca, 2019

W dniach od 11 do 15 marca 2019 r. w Czernej koło Krakowa spotkały się przełożone wraz z delegatkami poszczególnych wspólnot Karmelitanek Bosych przynależących do klasztorów Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz klasztorów w Republice Czeskiej. Kolejne już, na przestrzeni ostatnich miesięcy, zebranie, jest odpowiedzią na polecenie Ojca Świętego Franciszka, by wszystkie klasztory mniszek tworzyły w ramach swojego instytutu federacje.

Spotkanie dotyczyło opracowania statutów powstającej Federacji i było okazją do wymiany cennych doświadczeń, spostrzeżeń i budowaniem relacji opartych na duchu komunii.

Wielkim bogactwem powstającej Federacji jest zróżnicowanie związane z terytorium, na którym znajdują się klasztory: nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie, Słowacji i w Republice Czeskiej oraz międzynarodowość naszych wspólnot.

Odczytujemy wyraźnie, że Kościół poprzez swoje dokumenty pisane o naszym życiu i dla nas – zaprasza nas do „bycia jedno”, by świat uwierzył,  i do dawania takiego świadectwa jedności – w różnorodności – by mogło stać się ono dla innych, pociągającym znakiem Boga Żywego i Prawdziwego.

s. Joanna od Niepokalanej OCD

za: karmel.pl