aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Zachęta do składania świadectw o ojcu Cherubinie OCD

22 września, 2018

Nominacja w sprawie rozeznania stosowności wprowadzenia procesu beatyfikacyjnego o. Cherubina Pikonia OCD.

W związku ze wstępnymi krokami podejmowanymi w porozumieniu z Radą Prowincjalną Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych przez Instytut „Elianum”, zmierzającymi do ewentualnego rozpoczęcia w Archidiecezji Krakowskiej procesu beatyfikacyjnego o. Cherubina od Najświętszej Maryi Panny (Stanisława Pikonia), założyciela Instytutu, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, mianował 7 sierpnia 2018 roku o. Szczepana T. Praśkiewicza notariuszem „ad hoc” do urzędowego odebrania i poświadczenia świadectw osób, które „ad futuram rei memoriam” pragną je złożyć w odniesieniu do tegoż o. Cherubina (tak pozytywnych jak i negatywnych), w myśl art. 83 Instrukcji „Sanctorum Mater”. Osoby te powinny się więc skontaktować z o. Szczepanem (biuropostulatorskieocd@gmail.com).

źródło: „Życie Karmelu”, nr 154/2018, s. 2.