aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Zawierzyć Bogu jak św. Józef

marzec 21, 2017

W sanktuarium św. Józefa przy klasztorze karmelitów bosych w Wadowicach zakończyły się uroczystości odpustowe, które zgromadziły licznych czcicieli Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. Już wczorajszej niedzieli dało się zauważyć, że wiernych w kościele było więcej, niż zwykle. Porządek Mszy św. w dniu dzisiejszego odpustu był świąteczny. Sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył biskup Damian Muskus OFM, nie zawiedli i włączyli się do koncelebry kapłani obu wadowickich dekanatów, przedstawiciele pasyjno-maryjnego sanktuarium z Kalwarii Zebrzydowskiej i klasztoru pallotynów z „Kopca”. Przybyły też licznie siostry zakonne.

Bp Muskus ukazał w swej homilii św. Józefa jako wzór niezłomnego zawierzenia Bogu, wierności podjętym zobowiązaniom i wytrwałości w dobrym, mimo trudów codzienności, znużenia ciężką pracą i niepewności jutra. Stwierdził, że życie i przykład św. Józefa są znakami nadziei, która wyrasta z bezwarunkowego oddania się Bogu. W dzisiejszym świecie, gdy dla wielu liczy się życie bez zobowiązań, więzi międzyludzkie są tymczasowe i rwą się pod wpływem najmniejszych trudności, a wierność staje się wartością deficytową, św. Józef – podkreślał kaznodzieja – jest wzorem człowieka, który potrafił sprostać podjętej misji i to „nie dlatego, że czuł się wyjątkowym wybrańcem Boga, ale dlatego, że znając swoje ludzkie ograniczenia, bezwarunkowo powierzył Mu swój los”.

Św. Józefa, jako troskliwego Opiekuna Zakonu Karmelitańskiego uczczono dziś we wszystkich klasztorach Karmelu. W Krakowie uroczystej celebrze przewodniczył o. Tadeusz Florek OCD, przełożony prowincjalny, który ponowił akt zawierzenia królewskiego miasta jego patronowi, wszak w 1715 r. św. Józef był ogłoszony Patronem Krakowa. W klasztorze przemyskim natomiast głównym celebransem był miejscowy arcybiskup metropolita Adam Szal, a w Lublinie ks. prof. Jerzy Maciej Popławski.

Najuroczyściej jednak tegoroczną uroczystość św. Józefa w polskim Karmelu Reformowanym świętowano w Poznaniu, gdzie abp. Stanisław Gądeckiego, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ogłosił 19 marca papieską decyzję przyznania kościołowi karmelitów bosych na Wzgórzu św. Wojciecha tytułu i godności bazyliki mniejszej. Kościół ten, będący pierwszą świątynią pw. św. Józefa w Polsce, w 2010 r. został ogłoszony sanktuarium św. Józefa z ukoronowanym w 2014 r. wizerunkiem Opiekuna Dzieciątka Jezus. Uroczystość ogłoszenia bazyliki zgromadziła ponad 30 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, liczne osoby życia konsekrowanego i wiernych. Oprawę muzyczną zapewnił chór „Poznańskich Słowików”.

Abp Gądecki w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na fakt, że choć od czasów św. Józefa warunki życia bardzo się zmieniły, „ciągle aktualne pozostają wymogi moralne, jak troska, ochrona i pomoc dla rodziny”. Zachęcił poznańskich karmelitów bosych do tego, by opiekując się nową bazyliką, dawali rodzinom duchowe wsparcie i by ich „świątynia była ośrodkiem pulsującym aktywnym życiem duszpasterskim”.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
za: karmel.pl