aktualności prowincji więcej

[relacja] X Kapituła Prowincjalna – dzień 1


30 czerwca, 2020

Wy jesteście sercem Kościoła.

papież Franciszek

29 czerwca A.D. 2020 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła rozpoczęła się w Poznaniu X Kapituła Prowincjalna naszej Warszawskiej Prowincji. Bierze w niej udział ponad 20 zakonników z różnych klasztorów z Polski, z Białorusi, Rzymu i Usola Syberyjskiego. Obrady potrwają do soboty, więc jest prawie cały tydzień, by zatrzymać się i popatrzeć przede wszystkim na duchowe dobro naszego Zakonu i pod natchnieniem Ducha Świętego dokonać wyborów, które są co trzy lata: na urząd Prowincjała, Rady Prowincjalnej i Przeorów wybranych klasztorów.

Pierwszy dzień przebiegł nam w duchu modlitwy i refleksji jako dzień skupienia na rozpoczęcie Kapituły. W tym dniu towarzyszył nam, zaproszony przez Radę Prowincjalną, o. bp Jacek Kiciński CMF, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej i Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy Konferencji Episkopatu Polski.

Usłyszeliśmy z ust o. bpa Jacka, że Karmel jest po to, by odnawiać oblicze Kościoła. Jest po to, by być sercem Kościoła. Było przypomniane czym jest życie zakonne i czego Kościół oczekuje od życia zakonnego.

„Zadaniem zakonów jest uobecniać radykalizm ewangeliczny i żyć autentyczną miłością do Boga i ludzi. Życie zakonne ma być znakiem sprzeciwu tego, co jest światowe, co jest ludzkie… Należy pić ze źródła wody żywej, czyli wracać do źródeł swojego zakonu”.

O. Biskup zwrócił także uwagę, że ważna jest umiejętność rozeznawania duchowego, ponieważ „charyzmat jest darem Ducha Świętego dla spełnienia określonego zadania w Kościele i świecie i ma wymiar dynamiczny, więc trzeba się pytać: co Bóg chce od nas w danym momencie? Można bowiem charyzmat utracić albo uśpić. Można martwą literą prawa zniszczyć to, co jest wpisane w charyzmat, dlatego ważna jest wspólnotowa refleksja nad charyzmatem.

Na zakończenie otrzymaliśmy jeszcze wskazówki od o. bpa Jacka, że potrzeba dzisiaj:

  • proroctwa czuwania,
  • proroctwa radykalizmu,
  • proroctwa spotkania.

W proroctwie czuwania jest gotowość do drogi, ale także i nade wszystko gotowość do zatrzymania się w Bożej Obecności. Szukać tej drogocennej perły kontemplacji.

W proroctwie radykalizmu umieć należy porzucić to, co jest przestarzałe i nie przynosi owocu, a otworzyć się na nowe. Podejmować radykalne kroki podążania za Bogiem, który chce naszej przemiany.

A w proroctwie spotkania chodzi o „duszpasterstwo obecności” jak to określił papież Franciszek, by być znakiem w dzisiejszym świecie dla ludzi – wskazywać na Jezusa i samemu iść tą drogą – towarzyszyć, uczestniczyć i słuchać ludzi. Bardzo trafnie o. Biskup przemówił do nas, karmelitów bosych, że kiedy będzie czas poświęcony dla Boga, to będzie czas i dla ludzi. „Czas dla Boga, który daje mi czas dla ludzi”.

Pragniemy, jako ojcowie kapitularni, aby ten czas łaski od Pana – kairos – był czasem, kiedy to Bóg w sposób szczególny zajmie się nami, jak to powiedział do nas o. bp Jacek Kiciński, klaretyn. Niech On się tym zajmie i prowadzi wszystko według swojej świętej Woli.

Zatem X Kapitułę Prowincjalną powierzamy, przez ręce Maryi i wstawiennictwo św. Józefa, Jedynemu Bogu, który zatroszczy się i teraz o naszą Prowincję Warszawską. W to głęboko wierzymy, że serca nasze rozpalą się na nowo gorliwością o chwałę Pana, Boga Zastępów i o zbawienie dusz.

Ogarniamy Was modlitwą i prosimy o nią, szczególnie w tym czasie.

o. Krzysztof Piskorz OCD
zdjęcia: o. Józef Tracz OCDPrzeczytaj także: