aktualności prowincji więcej

[relacja] X Kapituła Prowincjalna – dzień 3


2 lipca, 2020

Nasz Ojciec Prowincjał i jego Rada.

1 lipca, czyli trzeciego dnia Kapituły Prowincjalnej na przedpołudniowej sesji odbyły się wybory Prowincjała naszej Prowincji. W pierwszym głosowaniu o. Jan Piotr Malicki od Matki Kościoła otrzymał wymaganą większość 2/3 głosów i tym samym ponownie został Prowincjałem Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

O. Prowincjał został potwierdzony na urzędzie przez dotychczasowego Wikariusza Prowincji o. Jakuba Kamińskiego. Następnie o. Prowincjał złożył wyznanie wiary, po czym w chórze zakonnym, wybrzmiał dziękczynny śpiew Te Deum i odbyło się złożenie homagium, czyli przyjęcie od zakonników znaku posłuszeństwa.

Natomiast na popołudniowej sesji odbyły się wybory radnych prowincjalnych naszej Prowincji, czyli najbliższych współpracowników O. Prowincjała:
I Radny – o. Sergiusz Niziński
II Radny – o. Grzegorz A. Malec
III Radny – o. Robert Marciniak
IV Radny – o. Józef Tracz.

Na socjusza na kapitułę generalną został wybrany o. Sergiusz Niziński, a na zastępcę socjusza na kapitułę generalną został wybrany o. Kamil Strójwąs.

Prosimy o modlitwę w intencji Naszego Ojca Prowincjała i zarządu Prowincji, aby otwarci na Ducha Świętego, potrafili sprostać temu, czego oczekuje od nich sam Bóg.

o. Krzysztof Piskorz OCD


Życiorys o. Prowincjała Jana Piotra Malickiego.

Urodził się w Gdyni, dnia 15 października 1958, w święto Naszej Matki Teresy od Jezusa.

Po ukończeniu studiów z ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, w 1984 r. wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych w Czernej koło Krzeszowic. Rok później złożył pierwszą profesję w Czernej. Dwuletnie Wyższe Seminarium Filozofii ukończył w Poznaniu, a teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tam też w 1991 r. został wyświęcony na kapłana. Po rocznej pracy w duszpasterstwie akademickim przy klasztorze karmelitów bosych w Krakowie i w nauczaniu katechezy, udał się do Brukseli na roczny kurs przygotowujący do misji w Afryce, którą rozpoczął w 1993 r. Pracę misyjną zainaugurował w Rwandzie w domu rekolekcyjnym w Butare. Z powodu wojny i związanych z nią nowych potrzeb duszpasterskich, kontynuował swoją posługę kapłańską w parafiach Gahunga, Ruhango oraz w parafii katedralnej w Ruhengeri.

Z myślą o rozwoju domu rekolekcyjnego i formacji zakonnej, przełożeni wysłali go w 1998 r. na studia z teologii duchowości na Instytucie Terezjanum w Rzymie, który ukończył licencjatem „Genèse et dynamique de l’abandon amoureux à la miséricorde de Dieu chez sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus” w 2000 r.

Po powrocie do Afryki poświęcił się pracy na polu formacji zakonnej w Rwandzie. Był odpowiedzialny za Interpostulat w Butare oraz za formację kleryków studiujących teologię w Delegaturze karmelitów bosych. W 2003 r. został wybrany na sekretarza rwandyjskiego Międzyzakonnego Komitetu Formacji.

Pełnił kolejno funkcje: magistra nowicjatu, przełożonego wspólnoty w Butare i radnego Delegatury Burundi-Rwanda.

Od 2002 r. wykładał teologię duchowości w Instytucie Nauk Religijnych (ISR) w Butare. W 2008 r., w ramach formacji ciągłej i pogłębienia wiedzy, obronił na Wydziale teologii na UKSW w Warszawie pracę doktorską na temat „Dynamika zawierzenia Miłosierdziu Bożemu u św. Teresy z Lisieux i św. Faustyny Kowalskiej, studium porównawcze w świetle założeń teologii świętych”.

W 2010 r. został delegatem Ojca Generała w Delegaturze generalnej Kongo-Kinszasa i Kongo-Brazzaville. Urząd ten pełnił do czerwca 2014 roku, kiedy to powrócił do Prowincji macierzystej. Dnia 17 czerwca 2015 roku, po tym jak Prowincjał o. Łukasz Kansy został wybrany na Definitora generalnego naszego Zakonu, o. Jan Piotr Malicki został mianowany przez Definitorium generalne na prowincjała Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Na IX Kapitule Prowincjalnej, która odbyła się w maju 2017 roku, został wybrany Prowincjałem i pełnił ten urząd do 30 czerwca 2020 roku.

zdjęcia: o. Józef Tracz OCD,
br. Grzegorz Loksztejn OCDPrzeczytaj także:

Przeczytaj także: