aktualności prowincji więcej

[relacja] X Kapituła Prowincjalna – dzień 2


1 lipca, 2020

„Robiliśmy wszystko według naszych możliwości i udzielonej łaski, aby kontynuować drogę wyznaczoną przez nasz terezjański charyzmat, służąc i animując Prowincję”

o. Jan Piotr Malicki OCD, Prowincjał

30 czerwca – drugi dzień X Kapituły Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych przebiegł przede wszystkim na wysłuchaniu relacji z ostatnich trzech lat. Po ukonstytuowaniu się Kapituły, czyli odczytaniu listy obecności zakonników upoważnionych do wzięcia w niej udziału, odbył się wybór sekretarza. Od dłuższego czasu funkcję tę pełni o. Grzegorz Andrzej Malec, więc wszyscy jednogłośnie potwierdzili ten wybór.

Na początku został także zatwierdzony porządek obrad Kapituły Prowincjalnej, a następnie przeszliśmy do wysłuchania sprawozdania Naszego Ojca Prowincjała Jana Piotra Malickiego o stanie i życiu Prowincji w latach 2017-2020.

Został przedstawiony w tym sprawozdaniu ogólny obraz Prowincji, obejmujący wszystkie sektory naszej działalności.

O. Prowincjał we wstępie powiedział: „Moją relację rozpocznę od nakreślenia ogólnej sytuacji osobowej i ogólnego stanu placówek Prowincji. W drugim rozdziale przedstawię sprawy związane z formacją i studiami. Następnie omówię sytuację Karmelitanek Bosych i Świeckiego Zakonu. W rozdziale piątym przedstawię działalność instytucji znajdujących się bezpośrednio pod zarządem Prowincji (Wydawnictwo, Instytuty duchowości i Dom rekolekcyjny). W szóstym zaprezentuję realizację nakreślonych kierunków działań z poprzedniej kapituły z 2017 roku, a w ostatnim podsumowanie i wnioski dokonując próby oceny życia Prowincji oraz przedstawię sugestie na przyszłość”.

Na sesji popołudniowej, po zakończonym sprawozdaniu o. Prowincjała, wysłuchaliśmy także sprawozdania ekonoma prowincjalnego o. Jakuba Kamińskiego o stanie ekonomicznym Prowincji, a następnie została przedstawiona relacja z Delegatury Prowincjalnej na Białorusi, którą zaprezentował Delegat o. Piotr Frosztęga.

O. Prowincjał Jan Piotr Malicki na zakończenie swego sprawozdania powiedział m.in. takie słowa:

„Pragnę wyrazić wdzięczność Wszechmogącemu i Miłosiernemu Bogu, naszym Świętym i wielu Braciom i Siostrom, którzy wspierali mnie w czasie tej trzechletniej posługi prowincjalskiej. Pragnę podziękować Współbraciom za współpracę i zaangażowanie w budowanie całej naszej rodziny oraz wkład w życie Prowincji i Kościoła…

Niech Królowa Karmelu i nasza Matka wspomaga nas w tym Bożym dziele, a św. Józef zaradza wszelkim naszym biedom i sprawia, że będziemy umieli od siebie wymagać większego poświęcenia na chwałę Bożą. Modlę się o nowe wylanie Ducha Świętego na naszą Prowincję o odnowę Jej oblicza”.

o. Jan Piotr Malicki OCD, Prowincjał

o. Krzysztof Piskorz OCD

zdjęcia: o. Józef Tracz OCD


Przeczytaj także: