aktualności prowincji więcej

[relacja] X Kapituła Prowincjalna – dzień 6, ostatni


5 lipca, 2020

W sobotę, 4 lipca, w ostatni dzień Kapituły Prowincjalnej, na sesji dziewiątej, odbyło się przyjęcie i zatwierdzenie decyzji oraz kierunków działań na najbliższe trzechlecie. Następnie zatwierdzenie i podpisanie, przez wszystkich braci kapitularnych, protokołu X Kapituły Prowincjalnej.

Na zakończenie wszyscy udaliśmy się do Bazyliki Mniejszej, by odprawić Mszę świętą o godz. 11:30 wraz z zawierzeniem Prowincji św. Józefowi. Eucharystii przewodniczył o. Prowincjał Jan Malicki, a homilię wygłosił nowy Przeor klasztoru w Poznaniu o. Kamil Strójwąs.

W ramach obiadu odbył się grill w naszym karmelitańskim ogrodzie.

Tak oto zakończyła się X Kapituła Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Poznaniu, w tym szczególnym miejscu, gdzie patronuje św. Józef. Przez wstawiennictwo tego potężnego Orędownika zawierzamy Bogu najbliższe trzy lata, aby były czasem naszej komunii z Bogiem, ze współbraćmi i siostrami Karmelitankami Bosymi, a także ze Świeckim Zakonem i wszystkimi, którzy są nam powierzeni w naszych wspólnotach, parafiach i tam gdzie jesteśmy. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie uwielbiony w naszej Prowincji i niech serca wszystkich Braci i Sióstr Prowincji Warszawskiej pw. Trójcy Przenajświętszej będą rozpalone żarliwością o chwałę Pana, Boga Zastępów.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

o. Krzysztof Piskorz OCD
zdjęcia: o. Józef Tracz OCDPrzeczytaj także: